Nabycie wyników prac B+R, obejmujących know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną, dotyczącą koncepcji nowoczesnego dwupłaszczowego zbiornika pionowego do magazynowania LNG (ciekły)

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

 1. Cel projektu:
  Celem grantu jest nabycie wyników prac B+R, obejmujących know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną, dotyczącą koncepcji nowoczesnego dwupłaszczowego zbiornika pionowego do magazynowania LNG (ciekły).

   

 2. Planowane efekty:
  W wyniku realizacji inwestycji oferta Wnioskodawcy zostanie poszerzona o wprowadzenie nowego produktu – nowoczesnego metalowego dwupłaszczowego zbiornika pionowego do magazynowania ciekłego LNG.

   

 3. Wartość projektu: 123 000,00 PLN

   

 4. Wkład Funduszy Europejskich: 75 000,00 PLN