OFERTA

Zbiorniki kriogeniczne

W myśl strategii ciągłego rozwoju firmy, w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, Promostal wprowadził do swojej oferty typoszereg stacjonarnych pionowych i poziomych zbiorników kriogenicznych przeznaczonych do magazynowania LNG, azotu, tlenu, dwutlenku węgla, argonu o następujących parametrach:

 • pojemność od 30 do 100 m3,
 • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze MAWP: 11 bar,
 • konstrukcja: dwupłaszczowy zbiornik z izolacją próżniową oraz izolacją typu multilayer,
 • zbiornik wewnętrzny, orurowanie i armatura wykonane ze stali wysokostopowej,
 • napełnienie maksymalne – 95%,
 • dopuszczalna temperatura min./max.: -196ºC/+50ºC (zbiornik wew.), -40ºC/+50ºC (zbiornik zewn.),
 • projekt zgodnie z normą EN 13458,
 • wykonanie i certyfikacja CE zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE przez jednostkę notyfikowaną UDT- CERT, moduł B+F,
 • zbiornik wykonany jest w 99% z surowców nadających się do powtórnego przetworzenia.

Zbiorniki kriogeniczne produkowane przez Promostal:

 • posiadają wysoką izolacyjność, a przez to minimalną utratę gazu w czasie eksploatacji (wyróżnia je zastosowana superizolacja ekranowa MLI),
 • mają o ~20% mniejszą masę dzięki zastosowanym materiałom izolacyjnym – to obniża koszty instalacji,
 • nie tracą właściwości izolacyjnych w trakcie transportu.

Zbiorniki kriogeniczne pionowe

MODELE PIONOWE DST-V30 DST-V40 DST-V50 DST-V60 DST-V80 DST-V100
Pojemność brutto 30,2 40,2 50,1 60,0 80,0 100,0
Pojemność netto (95%) 28,7 38,2 47,6 57,0 76,0 95,0
Średnica D mm 3 000 3 000 3 000 3 000 3 500 3 500
Wysokość H1 mm 7 880 9 930 11 990 13 880 14 570 17 430
Rozstaw podpór A mm 2 224 2 224 2 224 2 224 * *
Masa zbiornika kg 10 100 10 930 11 690 14 710 18 000 22 470
Ciśnienie projektowe bar 11 11 11 11 11 11

* Zbiorniki LNG o średnicy D = 3 500 mm osadzone są na trzech podporach. Dokładne wymiary do uzgodnienia.

Zbiorniki kriogeniczne poziome

MODELE POZIOME DST-H32 DST-H60
Pojemność brutto 32 60
Pojemność netto 30,4 57
Średnica D mm 2 500 3 00
Wysokość H1 mm 2 815 3 315
Rozstaw podpór A mm 7 000 8 850
Wymiary podpory B mm 2 000 2 400
Długość całkowita L mm 11 890 14 825
Ciśnienie projektowe bar 11 11

Przykładowe realizacje