Zapytania ofertowe

W związku z zamiarem ubiegania się przez Promostal Sp. z o.o. Sp. k. o dofinansowanie w ramach projektu grantowego pt. „Bon na badania” dofinansowanego z Funduszy Europejskich przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy) publikujemy następujące zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/Bon na badania – Zakup usługi doradczej w zakresie przeprowadzenia prac B+R


W procedurze ofertowej nr 1/2024/Bon na badania wybrana została oferta złożona przez: CLOOS-POLSKA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby: ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica

Cena netto: 178 000,00 PLN

Cena brutto: 218 940,00 PLN


Zapytanie ofertowe nr 2/2024/Bon na badania – Zakup usługi doradczej w zakresie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej

 

W procedurze ofertowej nr 2/2024/Bon na badania wybrana została oferta złożona przez: AOZA.PL Paweł Miniuk

Adres siedziby: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 lok. 23, 15-888 Białystok

Cena netto: 2 900,00 PLN

Cena brutto: 3 567,00 PLN