Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej i implementację wyników prac B+R

Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej i implementację wyników prac B+R”.

Realizacja projektu doprowadzi do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym, co będzie możliwe dzięki osiągnięciu dwóch celów strategicznych założonych w projekcie, tj.: dywersyfikacji produkcji oraz zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w postaci nowoczesnego dwupłaszczowego zbiornika pionowego do magazynowania gazów technicznych w postaci ciekłej takich jak: tlen, argon i azot oraz wdrożenie innowacji w procesie biznesowym przedsiębiorstwa w zakresie procesu produkcji modułu ES Modules będącego elementem elektrolizera alkalicznego.

Innowacyjne dwupłaszczowe pionowe zbiorniki kriogeniczne do magazynowania gazów, takich jak tlen, argon i azot w postaci ciekłej będą skierowane do małych i średnich firm produkcyjnych, które chcą wyeliminować stosowanie standardowych butli na hali produkcyjnej, a tym samym wyeliminować związane z tym zagrożenia przy jednoczesnych korzyściach ekonomicznych oraz środowiskowych. Posiadanie zbiornika na gazy techniczne eliminuje konieczność częstych dostaw gazów w butlach – mniejszy ślad węglowy, nie angażuje do obsługi załadunku i rozładunku butli pracowników, eliminuje koszty związane z kaucją za butle oraz ich magazynowaniem, eliminuje niebezpieczeństwo uszkodzenia butli i jej wybuchu (ciśnienie gazu w butlach wynosi od 150 do 300 bar).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup środków trwałych: ukosowarki do rur, czterech zestawów urządzeń spawalniczych do spawania metodą TIG, czterech półautomatów spawalniczych MIG/MAG, dwóch ręcznych spawarek laserowych, dwóch wideoendoskopów inspekcyjnych, wózka widłowego elektrycznego, dwóch holowników elektrycznych, kompletu stołów spawalniczych wraz z wyposażeniem, zestawów komputerowych składających się z komputera przenośnego wraz z systemem operacyjnym i dwóch monitorów, wyposażenia komory mycia i czyszczenia spoin, giętarki beztrzpieniowej, nagrzewacza indukcyjnego do prostowania, prasy warsztatowej 100 ton, współrzędnościowego systemu pomiarowego) oraz wartości niematerialnej i prawnej (specjalistycznego oprogramowania projektowania zbiorników) niezbędnych do wdrożenia innowacji produktowej i innowacji w procesie biznesowym (innowacji procesowej).

Efekty projektu:

  • Wzrost przychodów przedsiębiorstwa, dzięki zwiększeniu możliwości produkcyjnych w zakresie produkcji sekcji ES Modules instalacji do produkcji wodoru oraz zbiornika kriogenicznego do magazynowania gazów, takich jak tlen, argon i azot w postaci ciekłej.
  • Wzrost sprzedaży eksportowej, dzięki zwiększeniu możliwości produkcyjnych.
  • Wzrost zatrudnienia w firmie – na potrzeby realizacji projektu zatrudniona zostanie co najmniej jedna osoba.
 

#FunduszeUE

Wartość projektu: 4 008 519,88 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 955 375,55 zł