Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez uruchomienie innowacji procesowej i implementację wyników prac B+R

Projekt pt. „Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez uruchomienie innowacji procesowej i implementację wyników prac B+R” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020,
Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”.

  1. Cel projektu:
    Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu oraz zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu w zakresie elementów wielkogabarytowych, przede wszystkim w zakresie produkcji konstrukcji nośnych suwnic portowych.
  2. Planowane efekty:

    Projekt przyczyni się do zwiększenia zastosowania innowacji
    w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Wdrożona w wyniku realizacji projektu technologia produkcji, pozwoli przedsiębiorstwu na rozbudowę oraz prężny rozwój. Implementacja wyników prac B+R dotyczących koncepcji innowacji procesowej stanowi filar całej inwestycji. Wdrożona zostanie innowacja procesowa związana z wdrożeniem udoskonalonego procesu technologicznego przyjaznego dla środowiska. Zastosowanie robota w procesie spawania pozwoli na redukcję kosztów produkcji. Dzięki automatyzacji procesu spawania, produkcja będzie prowadzona w sposób bardziej efektywny, co pozwoli na zmniejszenie kosztów pracy. Ponadto, spawanie robotem pozwoli na zmniejszenie zużycia materiałów i energii, co również wpłynie na koszty produkcji.

  3. Wartość projektu: 6 874 535,89 PLN
  4. Wkład Funduszy Europejskich: 3 073 939,96 PLN