Zakup licencji (1 szt.) oprogramowania służącego do rejestracji przebiegu procesów produkcyjnych i czasu pracy bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych za pomocą paneli dotykowych

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

 1. Cel projektu:
  Celem grantu jest zakup licencji (1 szt.) oprogramowania służącego do rejestracji przebiegu procesów produkcyjnych i czasu pracy bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych za pomocą paneli dotykowych.

 2. Planowane efekty:
  W wyniku realizacji inwestycji nastąpi racjonalizacja i optymalizacja czasu pracy pracowników, surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Możliwa będzie dokładna ocena zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa w danym czasie.

   

 3. Wartość projektu: 166 050,00 PLN

   

 4. Wkład Funduszy Europejskich: 99 900,00 PLN