Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Zadanie dofinansowano z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Wartość dofinansowania: 299 000,00 PLN

Całkowita wartość Projektu: 609 519,00 PLN

Data podpisania Umowy: grudzień 2023 r.

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie szkodliwych czynników pyłowych i chemicznych występujących w środowisku pracy powstających podczas procesu produkcyjnego. W celu poprawy warunków pracy pracodawca zastosował filtrowentylację dymów i pyłów spawalniczych w układzie wentylacji PUSH-PULL. Wydajna filtrowentylacja przestrzenna zainstalowana w nawie B2 hali produkcyjnej, pozwoli usunąć niebezpieczne cząsteczki z powietrza i zagwarantuje poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach objętych projektem. Zastosowanie powyższego rozwiązania przyczyni się do zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.