Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zbiornika kriogenicznego i implementację wyników prac B+R

Projekt pt. „Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zbiornika kriogenicznego i implementację wyników prac B+R” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3: „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”.

  1. Cel projektu:
    Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Promostal Sp. z o.o. Sp.k. na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zbiornika kriogenicznego do magazynowania ciekłego LNG, którego koncepcja jest wynikiem przeprowadzonych prac B+R.
  2. Planowane efekty:
    Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika kriogenicznego do magazynowania ciekłego LNG.
  3. Wartość projektu: 24 495 840,63 PLN
  4. Wkład Funduszy Europejskich: 6 599 999,91 PLN